هیچ محصولی یافت نشد.

شلوار اسلش

به شلوار  اسپرتی که مچ پای آن با کش ، گتر و یا کش باف جمع شده باشد در اصطلاح اسلش می گویند.

گتر ها در ابتدا برای لباسهای سربازان استفاده می شد تا شلوار هنگام رزم دست و پا گیر نباشد. بعد ها این شلوارها برای طبیعت گردی هم مورد استفاده قرار گرفتند و به دلیل زیبایی کم کم به استایل روزمره تبدیل شدند.

امروزه شلوارهای خانگی اسلش هم تولید می شوند.

انواع شلواها ی اسلشی که در این صفحه می توانید پیدا کنید:

شلوار اسلش زنانه ،

شلوار اسلش راحتی زنانه،

شلوار اسلش اسپرت،

شلوار اسلش کتان،

شلوار لی اسلش.